369method-App

Verbeter je werkomgeving met de 369method-App en verbeter de betrokkenheid van medewerkers!

De 369method-App stelt medewerkers in staat om 24/7 hun betrokkenheid niveaus bij te houden.

Medewerkers kunnen eenvoudig ideeën presenteren en actieplannen opstellen om hun werkomgeving continu te blijven verbeteren.

Probeer Gratis

Verbeter je werkomgeving

 

Met de 369method-App kunnen medewerkers een teamgebaseerde enquête samenstellen op basis van drie wetenschappelijk bewezen categorieën in het kader van Employee Engagement.

Hoe werkt het?

Verbeter de werkomgeving met de 369method-App en verhoog medewerkersbetrokkenheid!

1. Beoordeel de huidige werkomgeving

Door de huidige werkomgeving te beoordelen, krijgen teamleden een goed beeld van de verbeter mogelijkheden.

2. Identificeer de ideale werkomgeving

Door persoonlijk hun ideale werkomgeving te identificeren, leren teamleden welke criteria hen meer of minder betrokken maken.

3. Vergelijk de huidige werkomgeving met de ideale werkomgeving

Door de huidige werkomgeving te vergelijken met de ideale werkomgeving, creëren teamleden een overzicht van waar ze staan ten opzichte van waar ze willen zijn.

4. Blijf 24/7 op de hoogte van betrokkenheid niveaus

Door hun betrokkenheid voortdurend te beoordelen, kunnen teamleden een duidelijk verband leggen tussen hun werkomgeving en de manier waarop ze zich op een bepaald moment voelen.

5. Werk naar de ideale werkomgeving

Teamleden worden in staat gesteld om ideeën en actieplannen te creëren om het hele jaar door hun werkomgeving te blijven verbeteren.

Waar je nu bent

Huidige werkomgeving

Waar je wilt zijn

Ideale werkomgeving

Beoordeel de huidige werkomgeving

Identificeer de ideale werkomgeving

Vergelijk de huidige werkomgeving met de ideale werkomgeving

Blijf 24/7 op de hoogte van betrokkenheid niveaus

Werk naar de ideale werkomgeving

r je nu bent

r je wilt zijn

369method SM voordelen
Onderwerp
Frequentie van de enquête
Resultaten van de enquête
Verbeter Dialoog
Leuk om te doen?
Toegankelijkheid van enquêtes
Intuïtief inzetbaar?
Vanuit management perspectief
Medewerkersbetrokkenheid onderzoek
1, 2 of 4x per jaar
1, 2 of 4x per jaar
1, 2 of 4x per jaar
Nee, de enquête wordt top-down verstuurd
Laptop / Desktop, via een link
Nee, tegen de tijd dat de resultaten worden gepresenteerd, zijn er alweer nieuwe worstelingen / kansen
Top-down inzicht in niveaus van medewerkersbetrokkenheid
369method
24/7, 365 dagen per jaar
24/7, 365 dagen per jaar
Doorlopend
Ja, de enquête is kort en wordt samengesteld aan de hand van de unieke voorkeuren van elk team
Smartphone / Laptop / Desktop / Tablet via een app
Ja, elke gebeurtenis die van invloed is op betrokkenheid kan door het team zelf onmiddellijk worden geïdentificeerd en behandeld
Continu inzicht in bottom-up-activiteiten die de betrokkenheid binnen elk team verbeteren
Onderwerp
Frequentie van de enquête

1, 2 of 4x per jaar

24/7, 365 dagen per jaar

Resultaten van de enquête

1, 2 of 4x per jaar

24/7, 365 dagen per jaar

Verbeter Dialoog

1, 2 of 4x per jaar

Doorlopend

Leuk om te doen?

Nee, de enquête wordt top-down verstuurd

Ja, de enquête is kort en wordt samengesteld aan de hand van de unieke voorkeuren van elk team

Toegankelijkheid van enquêtes

Laptop / Desktop, via een link

Smartphone / Laptop / Desktop / Tablet via een app

Intuïtief inzetbaar?

Nee, tegen de tijd dat de resultaten worden gepresenteerd, zijn er alweer nieuwe worstelingen / kansen

Ja, elke gebeurtenis die van invloed is op betrokkenheid kan door het team zelf onmiddellijk worden geïdentificeerd en behandeld

Vanuit management perspectief

Top-down inzicht in niveaus van medewerkersbetrokkenheid

Continu inzicht in bottom-up-activiteiten die de betrokkenheid binnen elk team verbeteren

Wetenschappelijke benadering

369method is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Prof. William Kahn, ook bekend als de Founding Father of Engagement.

Volgens Kahn (1990) stellen medewerkers zichzelf drie fundamentele vragen voordat ze gaan presteren:

  • In hoeverre voel ik me veilig om te presteren?
  • In hoeverre heeft het een betekenis voor mij om te presteren?
  • In welke mate ben ik psychologisch beschikbaar om te presteren?

369method App en Dashboard

De 369method-App en het Dashboard bieden intuïtief bruikbare realtime gegevens voor alle medewerkers, inclusief het senior management.

Door realtime de betrokkenheid bij te houden, wordt de impact van elke significante gebeurtenis duidelijk en kan de organisatie als geheel tijdig reageren op belangrijke bedrijfsresultaten, zoals vrijwillig verloop, productiviteit en verzuim.